Bánáti Tibor (1925 – 2015)

A bajai József Attila Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója.

Bánáti Tibor Baján született 1925. december 8-án. Szülővárosában végezte elemi, polgári és főiskolai tanulmányait is. Tanítói diplomáját 1945-ben kapta meg, ezt követően azonban zenei pályára készült, ezért néhány évig szabadúszóként dolgozott, miközben önképzéssel fejlesztette hangszeres és zeneelméleti tudását. Baján tevékenykedett házitanítóként, zeneoktatóként, színházi hegedűsként, szórakoztató zenészként, templomi muzsikusként.

1947. szeptember 1. után a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban nevelőként, később igazgatóként dolgozott, tanított egy bajai általános iskolában, tankerületi főigazgató volt, a Bajai Járási Tanács osztályvezetőjeként is tevékenykedett. 1955–1985 között 30 éven át a bajai József Attila Művelődési Központ alapító igazgatójaként dolgozott. Nyugdíjba vonulása után a Türr István Múzeum munkatársa, gondnoka volt. Az általa vezetett közművelődési intézmény számos állami elismerésben részesült.

A bajaiak ma is szívesen emlékeznek nagyívű rendezvényeire, operaestekre, a kecskeméti színház bajai vendégszerepléseire, a Dózsa táncterem táncdélutánjaira, a sokszínű tanfolyamokra. Nevéhez fűződik a Liszt Ferenc énekkar működtetése is. Számos kitüntetés, díj, emlékérem tulajdonosa. Több bajai, járási, megyei és országos szervezetnek alapító, vezetőségi és támogató tagja volt. Négy évtizeden keresztül szolgálta és képviselte Baja város közművelődési tevékenységét, ellátta a megye közművelődési intézményeinek szakfelügyeletét.

Nyugdíjasként is sokat tett Baja város hírnevéért helytörténeti kutatásaival, publikációival, s a város kulturális, szellemi életének önzetlen támogatásával. Alapító tagja, rendszeres szerzője, majd főszerkesztője volt a Bajai Honpolgár független város- és környezetvédő folyóiratnak, főmunkatársa a Független Délvidék c. hetilapnak. Számos jelentős, helyi kulturális értékeket feltáró és bemutató kötete jelent meg, melyek Baja 18–20. századi építészeti és kultúrtörténeti kincseit foglalják össze. 1999-ben a Bajai Honpolgár szerkesztőbizottságával megkapta Baja város kultúrájáért díjat, 2001-ben Baja város díszpolgárává választották. Az Erdei László Alapítvány Bánáti Tibort 2013-ban a Baja város hírnevéért-díjban részesítette. 2018-ban a város polgárai padot neveztek el az emlékére. Az a lakásához közeli utcai pad lett az emlékhelye, amelyen szeretett üldögélni, és amely őrzi a sok-sok tisztelőjével, ismerősével, barátjával folytatott jóízű beszélgetések emlékét is.