Vadász János (1951 – )

Nyugalmazott államtitkár, Bessenyei György-díjas népművelő, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének első elnöke.

Bessenyei György-díjas, kétszeres Munkaügyért díjas, A Közszolgálatáért díjas népművelő, könyvtáros, magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, társadalomkutató, költő. Közművelődési, könyvtári, múzeumi szakértő (1998-2008), munkaügyi közvetítő és döntőbíró (1996-2006). A Magyar Népművelők Egyesülete egyik alapítója, az Elnökség tagja 1985-90 között. Művelődési központ- és könyvtárigazgató 1976 és 1989 között Budapesten. Az MNE képviselőjeként egyik vezetője a 40 %-os bérfejlesztést hozó 1988-as kulturális bérharcnak. 1989-ben alapítója, 2002-ig választott országos elnöke a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ). 1990-től kezdeményezője és részese a kulturális normatíva, a Nemzeti Kulturális Alap, majd – az 1996. évi, ún. Három éves közalkalmazotti megállapodás keretében – a kulturális alaptörvény (1997. évi CXL törvény) megalkotásának. Egyik alapítója az új Érdekegyeztető Tanácsnak, valamint a Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak, amiben a munkavállalói oldal első vezetője. A Kulturális Érdekegyeztető Tanács egyik létrehozója, a munkavállalói oldal elnöke. 2001-2002-ben a 94 %-os szervezettségű országos kulturális figyelmeztető sztrájk és az országos bérharc vezetője, ami 2002 szeptemberében átlagosan 50 %-os illetményemelést eredményezett a közgyűjteményi, közművelődési dolgozóknak és minden közalkalmazottnak. 2002-2006 között közszolgálati kormánymegbízott államtitkár. Irányításával készült el az új közszolgálati törvény javaslata és normaszövege. Az Érdek és Érték című folyóirat alapító főszerkesztője, a KKDSZ Kiadó vezetője 1989-2002 között. Az 2007-2010-es években a Szenior Foglalkoztatási Szövetség elnöke. Nyolc könyv – köztük a Közszolgálati reform című monográfia – szerzője. Több mint 100 tanulmánya, cikke jelent meg a közszolgálat, a kultúra és az érdekegyeztetés témakörökben tudományos folyóiratokban, heti- és napilapokban. Versei 1968-tól olvashatók folyóiratokban, antológiákban. 2023-ban a L’Harmattan Kiadónál IKERVERS címmel jelent meg, és aratott sikert önálló kötete.