Kovács György (1944 – )

A Fejér Megyei Művelődési központ címzetes igazgatója, a székesfehérvári civil élet és az önkéntesség kultúrájának megerősítése érdekében végzett több évtizedes fáradhatatlan munkája, a Fejér megyében működő civil szervezetek létrehozásában vállalt áldozatos közösségépítő tevékenysége elismeréseként 2014 decemberében Pro Voluntarius díjat kapott, továbbá Deák Dénes-díjas.

A Fejér Megyei Művelődési központ címzetes igazgatója Zircen született, Siófokon és Veszprémben járt iskolába, majd 1962-ben lett az Árpád szakmunkásképző intézet diákja – azóta székesfehérvári. 1970-ben a Váci Mihály Szakmunkásképző Iskolában dolgozott oktatóként, tanárként, végül gyakorlati oktatás vezetőként. Közben a dunaújvárosi Műszaki Főiskolán szerzett műszaki oktatói képesítést, majd 1975-ben a pécsi Tanárképző Főiskolán műszaki szakos tanári diplomát. Ugyanebben az évben lett az új intézményként indult székesfehérvári Ifjúsági és Úttörőház igazgatója. Munkatársai segítségével változatos programokon keresztül rövid idő alatt ismertté tette az intézmény tevékenységét az egész országban. Ahogyan korábban, most is megszerezte az új munkakörhöz szükséges képesítést: 1978-ban a szombathelyi Tanárképző Főiskolán népművelő szakon kapott diplomát. 1979-től a Megyei Művelődési Központ igazgatójává nevezték ki. Betegsége miatt 1996-ban lemondott a posztról, az intézmény címzetes igazgatója lett, akitivitása azonban megmaradt. Munkássága során hagyományt teremtett a népművészet és nemzetiségi kultúra ápolása területén, megújult az amatőr művészeti mozgalom, létrejöttek a tárgyalkotó népművészet csoportjai, közösségei: szövő, hímző, nemezelő, csipkeverő, fafaragó szakkör alakult, amelyekhez eszközöket, berendezéseket vásároltak. Az intézmény – az országban elsőként – képzési tematikát dolgozott ki a népművészet és néptánc oktatása területén, de alapfokú népművelő képzést is indított. 1982-ben személyes közreműködésével jött létre az Országos Népművészeti Egyesület. A művelődési központban eltöltött évek alatt Kovács Gyuri, ahogyan a városban szinte mindenki ismeri, folyamatosan részt vett szakági képzésekben oktatóként, maga is végez kézműves tevékenységet, tagja a 2016-ban megalakult Magyar Faesztergályos Egyesületnek. Igazgatóságának ideje alatt indult el a Fejér Megyei Diáknapok és a Fejér Megyei Nemzetiségi Fesztivál programja. A kezdetektől aktív és kreatív támogatója és résztvevője a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválnak is. A közösségépítés mellett műszaki képzettségét és kapcsolatrendszerét is kihasználva valóságos építkezések is őrzik tevékenységének nyomát. Az egykori ifiház tetején a csillagvizsgáló kupolája az ő idejében készült el, 1977-ben adták át. Az MMK mindkét épületében – a belvárosban, a mai Szent István Művelődési Házban és a a Barátság Házában is – többször volt szükség felújításra. És mivel az utóbbi helyen nem maradt hely az Alba Regia Táncegyüttesnek, 1994-ben felépült a Malom utcában az erre a célra megvásárolt telken a Táncház. Kovács György 1998 óta vesz részt a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségének munkájában, amelynek 2001–2004 között az elnöke is volt; számtalan, a megyében működő civil szervezet létrehozásában segített. Munkája során mindig törekedett arra, hogy a közművelődés különböző területein „műhelyek” működjenek, ahol az emberek szakmai tudást szerezhetnek, értéket teremthetnek. Fontos számára a civil közösségek építése, segítése, sokat tett azért, hogy az önkéntesség kultúrája minél szélesebb teret kaphasson a városban. A mai napig rendszeresen segít a székesfehérváriak számára rendezett programok szervezésében. Ilyen például az értékmegőrzést, átadást, a helyi értékek felkarolását segítő Fejér Megyei Kézművesek és Őstermelők Vására megszervezése, illetve más kisközösségi rendezvények sora. A székesfehérvári Echo Innovációs Műhely által működtetett civil információs centrum oktatójaként, majd 2012-ig irodavezetőjeként dolgozott, koordinálta az önkéntes pontok munkáját; 2015-ig közösségi programszervezőként tevékenykedett. Kovács György a székesfehérvári civil élet és az önkéntesség kultúrájának megerősítése érdekében végzett több évtizedes fáradhatatlan munkája, a Fejér megyében működő civil szervezetek létrehozásában vállalt áldozatos közösségépítő tevékenysége elismeréseként 2014 decemberében Pro Voluntarius díjat kapott, 2020-ban pedig – értékmentő, értékteremtő és közösségépítő munkájának elismeréseként – a Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag neki ítélte a Deák Dénes-díjat.