Benkő Benedek (1945 – )

Magyary Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója, a magyar jazzklubmozgalom kiemelkedő egyénisége.

Budapesten született, Gyulán végezte általános és középiskolai tanulmányait. Kis kitérő után – mezőgazdasági szaktechnikusi oklevelet szerezve került Mosonmagyaróvárra. Amatőr beat zenekarok énekeseként, majd klubszervezőként ismerkedett meg a népműveléssel. 1969 februárjában itt került a Bardócz Béla Járási Művelődési Központba népművelési előadóként, és kötelezte el magát véglegesen a közművelődéssel. Onnan pályázat útján került 1972-ben Orosházára, a Petőfi Sándor Művelődési Központba, ahol a közművelődés különböző területeivel foglalkozott, kitalálója és indítója volt az Orosházi Pop-Jazz-Rock Fesztiválnak, melyre első ízben 1974-ben került sor. Ebből országos, felmenő rendszerű sorozat lett a későbbiekben. 1974-ben népművelés-könyvtár szakos oklevelet szerzett a Juhász Gyula Tanítóképző Főiskolán, majd 1976-ben a Debreceni Tanárképző Főiskolán népművelés szakos diplomáját is megszerzete. 1978 novemberében került pályázat útján az 1979 január 1-vel megalakítandó Tatabányai Városi Művelődési Központba, melynek megszűnéséig – 1992 január 31. – igazgatója volt.

Ez idő alatt országos, sőt nemzetközi jelentőségű kezdeményezések elindítója volt, nevéhez fűződik a Tatabányai Nemzetközi Jazz Táborok rendszerének kitalálása és elindítása. Az amatőr filmes mozgalomban, a társastánc mozgalomban, a hazai jazzklubmozgalomban való szerepvállalása, mind a széleskörű érdeklődését, innovatív gondolkodását jelzik. A mentálhigiénés kísérleti programjáért társaival, d. Falus Júliával és dr. Kardos Ferenccel, a Veszprémi Akadémiai Bizottság aranyérmét nyerték el.

A Jazz Táborok művészeti vezetőjével Gonda Jánossal való munkakapcsolatának eredménye a Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet megalapítása és 7 éves működtetése, vezetése. AKEM Megyei Művelődési Központ 2000-beni alapításának , megszervezésének is elindítója, nyugdíjazásáig igazgatója, munkatársa.