Kovács Ferenc (1928 – 2004)

Kiváló népművelő, egykori devecseri művelődési központ igazgató.

1948-ban a Pápai Állami Tanítóképzőben kapott tanítói oklevelet. 1949-től 1954-ig tanító, könyvtáros Kadarkúton, 1957–1963-as években iskolaigazgató, művelődési ház-vezető Bakonytamásiban, 1963–1965-ben körzeti művelődésiház-igazgató Ugodon. 1965-től 1967-ig a Hazafias Népfront járási titkára Pápán. 1967–1969-es években iskola- és művelődési ház – igazgató Nagygyimóton, 1969-től 1971-ig művelődésiház – igazgató, könyvtáros Marcaltőn, 1971 és 1988 között művelődési központ – igazgató Devecserben. 1988 után nyugdíjasként klub- és szakkörvezető. Négy évtizedes munkálkodása során nyolc településen és azok vonzáskörzetében mozgatója és irányítója, gyakran központi szereplője volt a kulturális közéletnek. Klubokat, köröket, társadalmi egyesületeket és művészeti csoportokat alapított, vezetett és irányított, számukra működési feltételeket biztosított, fellépési és bemutatkozási lehetőségeket szervezett. Sokoldalú érdeklődését és példátlanul kiterjedt tevékenységének mozzanatait több ezer fényképen, dia-képeken örökítette meg. Elsőként alkalmazta a számítógépet a közművelődésben. A klubvezető képzésben országosan elismert szakember volt. Ő volt az a fantasztikus népművelő-pedagógus, aki az utolsó „polihisztorok” egyike volt ezen a pályán…. Színjátszást szervezett, rendezett, bábcsoportot remekül, ha kellett énekelt, de minden korosztályt megszólított, klubokat szervezett, nyitott ház volt az övé, megszelídítette a legvadabb gyereket is, nála mindenki otthon érezte magát. Egészen rendkívüli módon tudta megközelíteni a társadalom perifériáján élőket, miközben nyitott volt minden újra. Az ifjúság csüngött rajta, mindig volt valami új ötlete, ifjúsági klubjaiba örömmel jártak. Bármiről volt szó, mindenhez volt valami újító ötlete! S mindehhez az újító, kísérletező kedvhez egy egészen páratlan, ritka belső tulajdonság párosult: humanista volt…. Átérezve mások gondját-baját, fantasztikus érzékkel reagált a lelkek rezdüléseire.

Díjai, kitüntetései:
1978 Kiváló Munkáért.
1983 Kiváló Népművelő.
1988 Munka Érdemrend bronz.
1997 Devecser Díszpolgára.
1998 Pro Comitatu Veszprém, Aranydiplomás tanító.