Dr. B. Gelencsér Katalin (1941 – 2022)

Az ELTE elismert, tanára, az 1997-es kulturális törvény megalkotásának jelentős munkatársa, a közművelődés képzésrendszerének kiemelkedő szakembere.

Bálványosi Kálmánné Gelencsér Katalin művelődéstörténész, az ELTE elismert, a diákok körében nagyon népszerű tanára, az 1997-es kulturális törvény megalkotásának jelentős munkatársa, a közművelődés képzésrendszerének kiemelkedő szakembere, Gödöllő város kulturális és közéletének meghatározó egyénisége. Tanári és hivatali munkája mellett egyéb sikeresen megoldott feladatok jelzik gazdag életpályája kiteljesedését:

1981-től Családpedagógiai Tábor (szervezett továbbképzés): vezetés, szervezés

1988-tól Családóvó Nyári Egyetem: vezetés, szervezés

Közművelődési szakértői munkák az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Magyar Művelődési Intézet, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Művelődési és Szabadművelődési Alapítvány, a Falufejlesztési Egyesület, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Szakképzési Intézet, az Országos Szakképzési Tanács, a népfőiskolai mozgalom és más országos szervezetek megbízásából

Legfontosabb tevékenységei:
Gödöllői Teleki Pál Egyesület: szervezés, vezetés
AGAPE CSÓVA Alapítvány: szervezés, vezetés
Közös Nevező Oktató – Szolgáltató Bt.: szervezés, vezetés
Országos hatáskörű szemináriumok (ifjúságantropológia, tudásszociológia, művelődéstörténet stb.)
2000-2006. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium illetve Oktatási és Kulturális Minisztérium: képzési szaktanácsadó
2005-2006. ELTE TFK: óraadó főiskolai docens
1994-2005. ELTE TFK: főiskolai docens
1998-2000. NKÖM: közművelődési főosztályvezető 
1994-2000. Művelődési és Közoktatási Minisztérium illetve Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: főtanácsos
1993-1994. ELTE TFK: főállású adjunktus
1991-1993. Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő: szakmai igazgatóhelyettes
1977-1991. ELTE BTK, Népművelési Tanszék, adjunktus, szakmai gyakorlatszervező
1968-1977. Török Ignác Gimnázium, Gödöllő: tanár
1965-1968. Járási majd Városi Tanács, Gödöllő: népművelési felügyelő, művelődésiosztály-vezető
1963-1965. II. sz. Általános Iskola, Érd: tanító, tanár
1959-1963. Általános Iskola, Pusztazámor: tanító, tanár

Kitüntetései:
Miniszteri dicséret 1977., Kiváló Munkáért 1983., Szocialista Kultúráért 1986.
Bessenyei György-díj 1995., Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2003.
TIT Emlékérem, 1989., Novák József Emlékérem, 1996..
ELTE TFK „A tanárképzésért” oklevél 2000.
ELTE Rektori Tanács Pro Universitate Emlékérem Ezüst Fokozat, 2006.