Maróti Andor (1927 – 2021)

Művelődéskutató, egyetemi tanár, a közművelődési szakemberképzés, a magyarországi kultúrakutatás meghatározó alakja.

2021 augusztusában, néhány nappal 94 születésnapja után örökre elment A szeretve tisztelt tanár úr, Maróti Andor, korábbi hallgatói közül a felsőoktatásban tanárként dolgozók számára Maróti Bandi, címzetes egyetemi tanár, a magyar művelődésügy, a közművelődési szakemberképzés, a magyarországi kultúrakutatás meghatározó alakja,  a komplex kultúrakutatás metodológiájának hazai megalapozója. A hosszú és gazdag életútja során aktív részese volt a XX. század nagy történelmi, társadalmi eseményeinek.  Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a budai Szent Imre Gimnáziumban végezte. Túlélve a háború utáni turbulens korszak eseményeit (hadifogság) 1950-1954 között az ELTE BTK-n magyar-történelem, magyar-újságíró szakon tanult.

A diploma megszerzése után újságíró a Magyar Nemzet című napilap kulturális rovatánál, 1957 és 1961 között  a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályán dolgozott.  1961-től 1995 évi nyugdíjazásáig neve és élete felsőoktatáshoz kötődött, az ELTE BTK-n létrehozta és vezette a Népművelési (Közművelődési) Tanszéki Szakcsoportot, s hamar a kultúra filozófiájának, a művelődés, a közművelődés ügyének és tanításának meghatározó, iskolateremtő személyiségévé vált. Elkötelezett tanár és tudós értelmiségiként végig járta a köz művelődéséért felelősséget vállaló közművelődési szakma és hivatás elismertetésének, a különböző néven indított egyetemi szakok megalapításának és működtetésének rögös útját, értő kritikai szemlélettel beemelve a képzésbe a nyugati típusú filozófiai, szociológiai, kulturális antropológiai, andragógiai irányzatok szellemiségét, főbb forrásait, meghívta képviselőit.

Az ELTE BTK-n túl tanított a budapesti az egri, a szombathelyi Tanárképző Főiskolán, valamint a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, 2006-tól az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Tanári, kutatói és szakírói munkásságát hihetetlen munkabírással, a tőle megszokott szakmai elkötelezettséggel és igényességgel élete végéig folytatta. Publikációi főleg a művelődésfilozófia, a közművelődés, az andragógia elmélete és módszertana tárgyköréhez kapcsolódnak. Könyvei, tanulmányai és konferencia-előadásai meghatározóak a kultúrafilozófia, az egyetemi kulturális szakemberképzés, az andragógiai tudományos élet és a kultúramenedzselés területén.  

Közéleti emberként számos szervezetben (Magyar Pedagógiai Társaság, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) képviselte a kultúra, a művelődés, a felnőttkori tanulás ügyét. Számos  elismerésben részesült. A tőle kapott tudást, kutató magatartást és kritikai szemléletet tovább viszi sokezer tanítványa. Csendes, gondolkodó, hallgatóira figyelő személyisége örökre velünk marad.  (Így emlékezik rá egykori tanítványa Kraiciné Szokoly Mária, akit az ELTE Népművelés szakán tanított 1964 és 1969 között. )