Simon Szabina (1979 – )

Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetője.

Simon Szabina Budapesten született és 29 éves koráig ott is élt. A kultúrához, művészethez való kötődése már gyermekkorában megmutatkozott, énekelt iskolai kórusban, képzőművészeti szakkörbe járt, balettozott, jazz táncolt, valamint novellákat is írt. Az érettségi megszerzését követően a Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszervezőként diplomázott, miközben a marketing és reklámmenedzseri képesítést is megszerezte. Pályakezdőként a művelődésszervező diplomával 2004-ben a Kulturális Alapítványnál kezdett dolgozni rendezvényszervezőként. 2009-ben költözött Abonyba és művelődésszervezőként állt munkába. Ezt követően az Abonyi Városfejlesztő Kft-nél projektmenedzseri feladatokat látott el. Ezen időszak alatt a Művelődési Házzal közösen bonyolította le az I. és II. Főtér rendezvénysorozatot, a Közösségi Ház, a Piaccsarnok átadását és a projektzáró ünnepségeket. Az „Abony Fejlődő Város” című kiadvány teljes szövegének a megírása az ő nevéhez fűződik. A számos feladata mellett „Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek” szakvizsgát tett.

2014-től lett az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely vezetője. Az új Művelődési Ház megnyitásával a város kulturális élete új lendületet kapott. Simon Szabina célja volt a város valamennyi lakosa kulturális igényeinek kielégítése változatos és színes programok szervezésével. Fontosnak tartja, hogy a rendezvényekkel minden korosztály számára tartalmas és értékes szórakozást biztosítson. Az elmúlt években az intézményben számos színházi, komoly és könnyűzenei előadás megtartására került sor, ezen kívül nagy sikernek örvendő dumaszínházi előadások, író-olvasó találkozók, filmvetítések, nótaestek várják az érdeklődőket. A gyermekek rendszeresen vehetnek részt gyermek színházi előadásokon, koncerteken. Intézményvezetőként szoros kapcsolatot ápol a szakkörökkel, civil szervezetekkel, helyi köznevelési intézményekkel, akiknek a munkáját szakmai tudásával, tapasztalatával segíti.

Alázatos, becsületes és lelkiismeretes szakmai munkájáért  2016-ban  „Abony Közművelődésért” kitüntetést vehetett át.