Nyakasné Turi Klára (1926 – 2018)

Könyvtáros, népművelő, bábegyüttes-vezető, a zalai megyeszékhely közművelődésének meghatározó személyisége.

A sokoldalú zalaegerszegi személyiséget ezer szál kötötte a közművelődéshez. A Városi Könyvtár munkatársaként, majd vezetőjeként megannyi módszertani kiadvány szerkesztése fűződik nevéhez.  A helyi Keresztúry-hagyaték gondozójaként tárta fel az egykori kultuszminiszter  archívumát, s tette hozzáférhetővé kutatók számára.  Létrehozta a Bajazzók Bábcsoportot, melynek híre a városon is túljutott. A gyerekek számára pedig  a Kacsa Kázmér együttest, mely a híres Gyermektelevízió Játsszunk bábszínházat című vetélkedősorozatába is bejutott.

Nélkülözhetetlen szakvezetője volt az ásotthalmi erdőben sorra került Kincskereső-táboroknak, a maga idejében (hetvenes évek) igen népszerű gyermekirodalmi folyóirat szerkesztői vezette olvasótáboroknak.