Vaikó Éva (1935 – 1999)

Az egykori Népművelési Intézet munkatársa, továbbképzések szervezője.

Elismert , népszerű fővárosi középiskolai tanárként ismerkedett meg  Vészi Jánossal és tanítványaival. Az Intézetbe kerülvén elkötelezetten állt ki az intergált közoktatási-közművelődési intézmények  (ÁMK-k) mellett. A hetvenes években kísérleti intézményként megnevezett ún. húszak lelke volt, szervezte rendszeres továbbképzésüket. A Füzesabonyi Járás művelődési vezetői mellett kiemelkedő részese volt a régióban pionír-szerepre vállalkozó  hevesi ÁMK-kat (Sarud, Besenyőtelek) érintő fejlesztésekben, feltáró kutatásokban.  Kezdeményezője ÁMK-szellemiségű felsőoktatási képzéseknek, továbbképzéseknek, kurzusoknak, szaktáborozásoknak. Fontos, témába vágó publikációk , tankönyvek, kézikönyvek szerzője, szerkesztője. Például: Közművelődési ismeretek. Szöveggyűjtemény az ÁMK-k dolgozói részére. Népművelési Intézet, 1982; Tovább… Általános Művelődési Központok továbbképzése 1982-1984, Népművelési Intézet, 1987.