Lami István (1925 – 2010)

A magyarországi szlovákság kulturális hagyományainak ápolója és éltetője.

Lami István (Štefan Lamiho) a Galga menti szlovák faluban, Püspökhatvanban született, amelynek lakói ekkor még egy hagyományos paraszti faluközösségben éltek. A mindennapokban szlovákul beszéltek a falusiak, az idősek nem is tudtak magyarul, a gyerekek egyedül szlovák anyanyelvük ismeretével léptek az első osztályba, ahol azonban szigorú magyarosítás folyt. Lami István a népi kultúrát mindennapjaiban élte meg, a faluból való kitörése ifjú korában kezdődött mint néptáncos. Muharay Elemér együttesében táncolt, ez a majdani Honvéd Együttes elődje volt.

A Népművelési Intézet munkatársaként a népi együttesek irányító szakembere, országos néptáncfesztiválok szervezője.

 Az 1960-as években kezdte el lejegyezni faluja népdalait, szokásait. Gyűjtéseit kiterjesztette az ország többi területére is. Hosszú ideig működött a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségében. Itt a hazai szlovákság kulturális életét szervezte, segítette.

1972-ben a Szövetség mellett létrehozta a honismereti és néprajzi szekciót, s annak titkáraként néprajzi táborok szervezésével megalapította a hazai szlovákok tradicionális kultúrájának csoportos terepvizsgálatát.

Nevéhez fűződik a  gyerekek számára életre hívott Vletél Vták (Felröppen a madár) elnevezésű vetélkedő. Gyerektánc-koreográfiái a megújuló hazai gyermek-néptánc időtálló egyben korszerű gyerekvilágot tükröző darabjai lettek.

Publicisztikát, szociográfiát, meséket is írt.

Életét szülőfalujában élte, ide járt haza fővárosi munkahelyeiről is.