Asztalos Árpádné (1961 – )

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott igazgatója.

Asztalos Árpádné (sz. Kocsis Enikő) a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói székéből ment nyugdíjba, ezt a posztot 27 éven keresztül betöltve – előtte művészeti előadóként már 1989 óta – tett mindennap a magas szintű martfűi kulturális életért, a városért.

Elismerték többször is érdemeit városunk határain kívül is (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési díj 2014., Magyar Népművelők Egyesületének plakettje 2019), mégis legfontosabbnak a Martfű Város Kultúrájáért díjat és a Martfű Városért Díjat tartja, hiszen az itt élő emberekért dolgozott.

Munkája során a művelődési központ infrastrukturálisan szinte teljesen megújult, szakmai fejlesztések sorával az intézmény méltán kiérdemelte a megyei és országos közművelődési intézmények, szakmai szervezetek, szakemberek elismerését. Városi rendezvényeink mindig nagy látogatottságnak örvendtek, az ünnepek méltó tiszteletet kaptak irányítása alatt.

Munkáján túlmutatóan nemzetközi projekteket is irányított, azokban aktívan részt vett: Men’art, Femin’art, Erasmus+ pályázatok, testvérvárosi találkozók. Nagy érdeme a Bata-vonal jelentőségének felismerése, felkutatásának megszervezése, összefogása, népszerűsítése.

Igazgatói működése alatt jelent meg a Martfű könyv 2010-ben és a Ki kicsoda Martfűn könyv 2020-ban, ezek szerkesztésében, a benne megjelent anyag gyűjtésében szerepe elengedhetetlen volt.

Magas szintű szakmai munkájának köszönhetően a Művelődési Központ elnyerte a Minőségbiztosított Intézmény címet 2020-ban, Látópont lett 2021-ben, mellyel országos szintre emelte az intézmény és ezzel Martfű hírét.

Aktív közreműködésével nyílhatott meg a Martfűi Kézműves Ház, mellyel az addig hiányzó népművészeti irányt erősítette városunkban, segített, hogy ezekhez a magyar értékeinkhez a martfűi gyerekek, fiatalok, szüleik, felnőttek is hozzájussanak. A kézműves ház idén elismerést és táblát kapott a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületétől.

Szeretettel és szakmai hozzáértéssel támogatta az intézményben működő művészeti, mozgásos csoportok munkáját, segített működésükben, kereste új csoportok alapításának lehetőségét. Kiemelendő a modern táncművészetért végzett munkája, melynek sikeréről nemcsak a csoportok számtalan díja árulkodik, 2009-ben megkapta a Táncpedagógusok Országos Szövetségének „A Táncművészetért” adományozott díját.

Martfűi Hely-es Ipartörténeti Gyűjtemény létrehozása, hivatalos működésének megszervezése is a nevéhez fűződik, szakmai irányítása, ötletei, nyitottsága mind kellettek hozzá, hogy az intézmény elnyerje a minisztérium támogatását és a közérdekű muzeális intézményi címet.

Szabadidejében a Települési Értéktár Bizottság elnökeként bekapcsolta Martfűt az értéktárak országos rendszerébe, irányításával a helyi szakemberek a martfűi értékek felismerésén, megóvásán és népszerűsítésén dolgoznak, legyen az épített, kulturális, történeti, ipari, stb. jellegű.