Németh István (1941 – 2001)

Veszprémi megyei általános művelődési központok alapító vezetője, a Magyar Népművelők Egyesülete ÁMK-tagozata elnöke.

A fiatal szakember tanítói, majd rajztanári végzettséggel vállal állást Veszprém megyei kistelepüléseken. Elsők közt figyel fel Vészi János és Jeney Lajos innovációs felhívásaira, s általános művelődési központtá szervezi munkahelyét Mezőlakon már a hetvenes évek végén. Az intézmény részese lesz a minisztériumi  modellkísérletnek, az ún. húszaknak. A mozgalom vezéralakja lesz, részese az ámk-szakemberek önszerveződésének, érdekérvényesítő testületeinek – először ez a Magyar Népművelők Egyesülete keretei közt önálló ÁMK-tagozatként jelent meg a szakmában. Elnöke volt a tagozatnak. Pályája utolsó szakaszában elhagyja Mezőlakot, s a közeli Takácsiban alapít ÁMK-t, majd a település polgármestere is lesz. Jellegzetes anekdota róla, hogy a kisiskola körülményei közt dolgozó rajzpedagógus  telerakja egy osztálynyi gyerekkel Lada-személyautóját, s úgy viszi ki őket a szabad természetbe (plen air-ba) órát tartani.