Bodrogi Hajnalka (1975 – )

Művelődésszervező-menedzser, óvónő, néptáncpedagógus, a szabadkai (Szerbia) Népkör Magyar Művelődési Központ igazgatója.

Bodrogi Hajnalka 1975-ben született Szabadkán.  Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a szabadkai Óvónőképző Főiskolán szerzett óvónői diplomát 1996-ban. 1996-tól 2000-ig dolgozott a „Nasa Radost” Iskoláskor előtti intézményben. 1996-tól 2001-ig a Népkör Magyar Művelődési Központ tánccsoportjainál néptáncoktatóként is tevékenykedett a magyar néptáncokkal, népi játékokkal ismertette meg növendékeit.

Bodrogi Hajnalka 2000 óta dolgozik a Népkör Magyar Művelődési Központban sokféle és szerteágazó feladatot ellátva. Aktívan részt vesz az intézmény által fenntartott közösségek munkájában. a szabadkai magyar kisközösségek művelődési programjainak koordinálásában. 2020 óta ügyvezető igazgatóként irányítja a délvidéki magyar kultúra világítótornyaként, a hagyományok büszke őreként számontartott Népkör Magyar Művelődési Központ közösségépítő tevékenységét.

2005 és 2008 között a szabadkai Magyar Tannyelvű Pedagógusképző Karon osztálytanító mester diplomát, majd 2008 és 2010 között a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán regionális művelődésszervező-menedzser képesítést szerzett.

A magyar kulturális hagyományokat átörökítő, a magyar közösségeket megerősítő közművelődési, közösségépítő és hagyományteremtő tevékenységével olyan programokat indított el, amelyek napjainkban is befolyásolják a vajdasági nagyváros, Szabadka kulturális életét. 2002 óta az Interetno Fesztivál alapító szervezője, munkatársaival együtt folyamatos fejlesztésének, megújulásának egyik letéteményese. Az évente augusztus végén megrendezett Interetno Fesztivál mára már nemzetközileg is jegyzetten Szabadka egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye. 2006-ban alapította és azóta is működteti, fejleszti a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezeti keretein belül az Aranykapu Játszóházat azzal a céllal, hogy a magyar népi kultúra elemeinek az alkalmazásával a szabadkai és vajdasági gyermekek anyanyelvi, zenei anyanyelvi, valamint a közösségben való gondolkodásuk készségeit, képességeit fejlesszék.

Bodrogi Hajnalka a vajdasági magyar kulturális közélet jeles alakja is. 2013 óta kurátorként dolgozik a szerbiai Szekeres László Alapítvány Közművelődési Szaktestületében. Az alapítvány a szerbiai magyar nemzeti közösség kultúrájának, nyelvének, hagyományainak, vallásának megőrzéséhez, ápolásához és fejlesztéséhez nyújt támogatást a közösségeknek és intézményeknek.

Rendszeresen foglalkozik a közművelődési, közösségépítő szakmai utánpótlás gondozásával. Számos szabadkai fiatalt irányított magyar felsőoktatási képzésekre, figyelemmel kísérte, és segítette szakmai gyakorlataikat, szakdolgozataik elkészítését.

A magyar kulturális értékek feltárásában, élő megőrzésben, a vajdasági magyar közösségek megerősítésében végzett negyedszázados munkásságát a Népkör Magyar Művelődési Központ elnöksége 2012-ben Arany tulipán-díjjal ismerte el.