Demeter Zsuzsa (1943 – 2015)

Az egri gyermekkultúra kiemelkedő alakja, bábszínház- alapító, szaktáborvezető.

Felterjesztett bemutatása: A hevesi megyeszékhelyen s a város határain  túl is ismert cukrászmester leánya a főiskola elvégzése után  a helyi úttörőházban kapott munkát a hatvanas évek közepén, a játszóházi innovációk vonzották e munkában. Az intézmény falai között 1964-ben hozta létre  s vezette sokáig a híressé lett Harlekin Bábszínházat.

A gyerekek körében végzett közművelődési munka továbbra is érdeklődése fókuszában maradt. Szaktáborok értő, sokoldalú vezetője volt – akár népművészeti, akár históriai, akár irodalmi, képzőművészeti közegben. Sokáig emlékezetes 1977-ben tábori körülmények közt rendezett ünnepi Ady műsora, ahol az általa tervezett hatalmas pávabábú „szállott fel” a táborparancsnokság házára.