Turcsányi László ( 1938 – )

Nyugalmazott ÁMK igazgató.

1938-ban született Tiszakanyáron, 1958-ban végzett a bajai tanítóképzőben, és 1988-ban a József Attila Tudományegyetemen tanári diplomát is szerzett.

Kisszálláson végzett 30 éves munkásságával több feladatkörben értékteremtő munkával szolgálta a települést tanítói, szaktanári, diákotthon-vezetői, és igazgatói szerepkörben egyaránt. Igazgatása alatt a kisszállási intézményrendszer a megye legjobb hírnevű intézmények egyike volt. Ő lett a kiskunhalasi járási igazgatók munkaközösségének vezetője – az „igazgatók igazgatója”.

A kisszállási nevelési – oktatási – művelődési intézmények az ő igazgatása alatt részesültek a legtöbb nevelő, közművelő miniszteri, ill. országos szintű kitüntetésben. Igazgatóságának időszakában a tanítványok sokasága ért el járási, megyei, országos szintű kiemelkedő eredményt, a tanulmányi, a sport, a kultúrmunka terén, illetve az iskola is magas szintű kitüntetéseket nyert el. Előterjesztője volt a Sallai István (az iskola volt tanítója) névfelvételnek, elindítója a Sallai-kultusznak.

Életműve, szakmai, közéleti munkássága jóval meghaladja Kisszállás határait, országos szintű pozíciókat töltött be:

    – országos közművelődési szakértő /szakfelügyelő/,

    – országos közoktatási szakértő,

    – az Oktatási és Kulturális Minisztérium külső munkatársa,

    – az Általános és Művelődési Központok Országos Egyesület Választmányi tagja,

    – az Egyesület Alfa c. lapjának alapítója, főszerkesztője,

    – részt vett az Országos VI. /1993/ és VII. /2008/ Nevelésügyi Kongresszuson,

    – az Országos Családpedagógiai Egyesület tagjaként fontos szereplője volt az

      1999-i Országos Családpedagógiai Kongresszusnak.

    – az Általános Iskolai Igazgatók Országos Egyesületének alapító és elnökségi tagja,

   – a Magyar Pedagógiai Társaság tagja,

   – a Magyar Tehetséggondozó Társaságban is kiemelkedő munkát végzett: tehetséggondozó

     modelljét a „Tehetségvédelem” c. szakirodalom is tartalmazza,

  – az Országos Erdei Iskola Egyesület tagjaként elsők között hozott létre a Kunszentmiklósi

    ÁMK-ban Erdei Iskolát,

  – a cigányság integrációját tartalmazó programja, innovációs stratégiája, személyes tevé-

     kenysége országos szinten működött.

Munkáját több kitüntetéssel is elismerték:

1979. Kiváló Munkáért                                                    Miniszteri kitüntetés

1994. A sakkoktatásért végzett munkájáért                          Magyar Sakkszövetség

1994. Az iskolai sakkoktatásban végzett munkájáért           Megyei Diáksport Tanácsa

1995. Az isk.-i diáksport terén végzett munkájáért              Megyei Diáksport  Tanácsa

1998. A Kultúráért Emlékérem                                             ÁMK-k Országos Egyesülete

2018. Kelebia Községért Díj                                                 Kelebiai Önkormányzat

2022. Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díj           Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

Turcsányi László jelenleg a Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület alapítójaként tevékenykedik Kisszállás szolgálatában.