Barna Sándorné (1937 – 2020)

A nádudvari kistérség közművelődés meghatározó személyisége, művelődési központ vezetője.

Nagyrábéi, majd budapesti elemi iskolai tanulmányok, a berettyóújfalusi Arany János Gimnáziumban letett  érettségi vizsga után a debreceni tanítóképző főiskolán kapott tanítói diplomát. Később kiállításrendezői és színjátszókör-vezetői képzettséget is szerzett. 1973-ban  a nagyrábéi művelődési ház igazgatója lett. 1984-ben az újonnan átadott nádudvari centrumban vállalt állást, igazgatóhelyettes, majd igazgató lett a jó nevű intézményben. Munkásságát Bessenyei-díjjal ismerték el. Nyugdíjasként a helyi általános művelődési központ keretei közt szerveződő Népi kismesterségek, szolgáltató mesterségek szakiskolájának alapítói között vállalt feladatokat. Pro Urbe díjas. Alapítványi elnökként több, a helyi kultúrát, helytörténetet bemutató kiadványt gondozott. Életútját a debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kiadásában megjelenő Pedagógósok Arcképcsarnoka című reprezentatív enciklopédia örökítette meg 2022-ben.