Papp Ferenc (1951 – )

Wlassics-díjas népművelő, a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán végzett, majd oklevelet szerzett az ELTE BTK népművelés szakán. 1996-97 között az ELTE Kulturális Menedzserképzőjén tanult.

Ösztöndíjasként került Tolna megyébe, ahol községi és városi művelődési ház igazgató, 5 évig a megyei tanács közművelődési csoportvezetője volt. A Babits Mihály Megyei Művelődési Központ igazgatóhelyetteseként is dolgozott.

1982 novemberében pályázattal került a Hevesi Sándor Művelődési Központba, negyedszázadig volt a vezetője. Ötletgazdája több programnak: pl. Tavaszi Művészeti Fesztivál, Kanizsai Nyári Színház, Alapítványi hónap, Bazár udvari toronyzene. Kezdeményezője volt a máig sikeres Kanizsai Bor-és Dödölle Fesztiválnak. Sikerült megújítania a nagykanizsai jazzfesztivált, több szponzort is megnyerve. Értékes és változatos színházi programot alakított ki befogadó színházként. Minden korosztálynak külön bérleteket szervezett a legjobb társulatok meghívásával. A Kanizsai Nyári Színházban gyakori vendég volt több határon túli társulat: Beregszász, Komárom, Kolozsvár, Marosvásárhely.

Kooperáló és integráló törekvését mutatja, hogy együttműködési megállapodást kötött a cigány- és horvát önkormányzatokkal. A TIT-tel közösen a városkörnyéken népfőiskolákat, Kanizsán pedig szabadegyetemeket szervezett. Országos visszhangot váltott ki a humánökológiai, a csillagászati és az Európai Uniós szabadegyetem. A meghívott előadók szakmájuk kiválóságai voltak. Az intézmény a megye elismert művelődési központja lett. Ezt igazolták a lakossági visszajelzések, a fenntartó értékelései, a szakfelügyeleti vizsgálatok. Két egyetem is felkérte óraadónak művelődésszervezők és andragógusok levelező tagozatos képzésére, legtöbbször a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara. 20 alkalommal opponensi feladatokat is ellátott. Saját tapasztalatait felhasználva 20 városban tartott szponzorkeresési tréninget kulturális szakembereknek. Intézményében évente 100-110 támogatót sikerült megnyernie különféle rendezvények szponzorálására.

A szakmai szervezetek javaslatára a kulturális miniszter 7 évre felkérte a Közművelődési Akkreditációs Bizottság munkájában való részvételre.15 évig közművelődési szakértő is volt. Egy évtizedig a Magyar Kulturális Szövetség egyik alelnöke volt. 34 publikációja jelent meg (pl. Népművelés, Magyar Kultúra, Innovációs Szolgálat Debrecen, Pannon Tükör). Két könyvet írt: A város vonzásában (1997) és A közművelődés vonzásában (2020).

A Pannon Tükör folyóirat szerkesztőbizottságában 15 évig vett részt. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület alelnöke volt másfél évtizeden keresztül. Feladatának tekintette Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila –díjas költő kanizsai emlékének ápolását is.

Papp Ferenc szakmai díjai közül legbüszkébb a Magyar Népművelők Egyesülete Emlékérmére, amelyet a szakmától kapott 2003-ban a keszthelyi vándorgyűlésen. Mindezeket az eredményeket csak felkészült, többdiplomás munkatársaival érhette el. 2007 óta nyugdíjas.