Czikora János (1944 – )

A tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Központ és Városi Könyvtár nyugalmazott, címzetes igazgatója.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elismert közművelődési szakembere 1944-ben született Rimaszombaton. Általános és középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, 1965-ben érettségizett a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban.

Népművelői pályáját szakképzetlenül 1965-ben kezdte, 1967-ig a miskolci Úttörőházban működő bábszínház vezetője volt. Közben önmagát képezve művészeti oktatói képzettséget szerzett, majd bábszínészként és bábszínházi rendezőként dolgozott. 1970-től megyei bábművészeti szakfelügyelőként tevékenykedik. Ebben a feladatkörben irányítja a megyében működő amatőr bábcsoportok munkáját, szervezi az óvónők, pedagógusok, népművelők tanfolyami képzéseit. 1967 júliusától a tiszalúci Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, ahol 1991 júliusáig dolgozott. Itt indította el az Állami Bábszínház kihelyezett bábszínészképző tagozatát.

A 70-es és 80-as években gyakorlatvezető tanárként bekapcsolódott az egyetemi és főiskolai hallgatók gyakorlati oktatásába is.

1991 és 1994 között Tiszalúcon létrehozta az első magánjellegű művelődési házat, ahol mindenekelőtt a különböző korosztályt érintő programokat, közösségi rendezvényeket helyezte előtérbe. Népművelői tevékenységében nagy hangsúlyt fektetett a képzőművészet népszerűsítésére, országos hírű kiállításokat szervezett.

1994-től a tiszaújvárosi Derkovits Gyula Művelődési Központ igazgatója. A meglévő feladatok mellett tovább folytatta a különböző művészeti csoportok munkájának erősítését, új klubokat, együtteseket szervezett. Megalapozta Tiszaújváros nagyrendezvényeinek arculatát, innovatív munkával új, rendszeresen visszatérő programokat teremtett. Kezdeményezéseivel hozzájárult a város közművelődési, később könyvtári és turisztikai feladatainak magas színvonalú megvalósításához. A művelődési központ igazgatása alatt vált a megye egyik meghatározó közművelődési intézményévé.

2005-ben több mint öt évtizedes népművelői, művészi tevékenysége után vonult nyugdíjba a tiszaújvárosi intézmény címzetes igazgatójaként. Nyugdíjas évei megkezdését követően újra a tiszalúci magánjellegű művelődési házában folytatja építő munkáját. Több mint száz, zömében fiatal szereplővel színpadra állította az István, a király rockoperát, melyet nagy sikerrel többször bemutattak Tiszalúcon, több megyei településen, eljutottak vele Erdélybe és Felvidékre. Kiemelten fontosnak tartja a fiatal közösségek létrehozását, együtt gondolkodását, munkáját, ehhez a közösen létrehozott szabadtéri színházi produkció próbafolyamata, az előadásokra való felkészülés kiváló lehetőség volt.

Máig tartó, több évtizedes szakmai tevékenységében markánsan megjelenik a magyar kultúra hagyományainak ápolás, képviselete, a jövő nemzedékbe vetett hit, a tapasztalás, a tudás átadásának fontossága.

Számos kitüntetésben részesült:

–             1970 Miniszteri Dicséret Kitüntetés

–             1976 Szocialista Kultúráért Kitüntetés

–             1980 Kiváló Népművelő Kitüntetés

–             1987 Bessenyei György Díj

–             2003 Arany Katedra Díj