Dr. Fejes Erzsébet (1945 – )

Művelődési otthon igazgató, művelődéskutató, tanár.

Népművelő és könyvtár, magyar nyelv és irodalom szakot végzett az ELTE-én. 1982-ben doktorált, disszertációja témája: Gróf Klebelsberg Kunó művelődéspolitikai törekvései a Közműlelődés c. folyóirat tükrében (Sz: 99/1981-82). 1997-ben PHD fokozatot szerzett az ELTE-én irodalomtudomány-könyvtár tudományágban (Sz: O-438/1997). 1995-től országos oktatási szakértő és érettségi elnök.

1963 óta dolgozott Soponyán, Seregélyesen és Martonvásáron művelődési otthon igazgatóként több mint tíz éven át. A Művelődési Minisztérium egyik, elsőként megalakuló tanácsadó szervezetében, az Országos Művelődési Otthonok Tanácsában munkatárs.

Az UNESCO által támogatott programban, amely a televízió műsorainak felhasználását vizsgálta szülők és pedagógusok körében munkatársként dolgozott (UNESCO Konferencia anyaga 1971).

1975-től a Zala megyei Tanács főelőadójaként a kistelepülések közművelődési tevékenységét segítette könyvtári és filmes területen. A Magyar Televízió Közművelődési Szerkesztőségének támogatásával kidolgozta a videó felhasználási lehetőségeit és módszertanát (Rádió és Televízió Szemle 1979/2). A Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya munkatársaként a közművelődési könyvtárak munkáját felügyelte.

1987-től az MM 6-os kutatási főirányának keretében a hátrányos helyzetű gyermekek nevelési – oktatási problémáit vizsgálta (A cigánygyermekek nevelése-oktatása. Bp. 1979. Oktatási Minisztérium).

1982-től a Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanított népművelési-könyvtári ismereteket, magyar nyelv és irodalmat. 1991-től az irodalom és anyanyelvi nevelés, az érzelmi nevelés kapcsolódási lehetőségeit vizsgálta a környezetismereti tárgyakkal (Mesélő természet. Bp. 1994. Alex-typo Könyvkiadó. A természet ünnepei. Szombathely 2003. Kincs Kiadó. Kanczler Gyuláné dr. a társszerző). Mindkét könyvet a Művelődi Minisztérium oktatási, módszertani segédkönyvnek nyilvánította.

1994-től Szlovéniában a Ljubljanai Egyetemen magyart, mint idegen nyelvet tanított. Sokat tett azért, hogy Magyarországot, a magyar kultúrát jobban megismerjék, segítette a Szlovéniában élő magyar kisebbség nyelvi identitásának megőrzését.

2004-ben dr. Kárpáti Tündével elkészítették a „Koncepció a magyar, mint idegen nyelv kompetencia fejlesztéséhez az 1-12 évfolyamokon” (SULINOVA).

Több szakkönyv és közel száz publikáció szerzője, néhány könyv lektora. Pedagógiai munkáját szlovén és magyar tanítványai sikeres szakmai pályája bizonyítja és dicséri.