Gécs Jenő (1910 – 1985)

A békéscsabai Balassi Táncegyüttes alapító vezetője, nyugalmazott népművelő.

Valami különös élethelyzet miatt 1946-47-ben, Békéscsabán két ember alakított néptánc együttest. Rábai Miklós biológia-kémia szakos tanár, a Batsányi Táncegyüttest, Gécs Jenő szabómester, cserkészvezető pedig a Balassi Táncegyüttest. A Balassi Táncegyüttes 1947-ben a Békéscsabai Iparos Tanonciskolában székelő, „Árpád” cserkészcsapat, regős rajaként kezdte tevékenységét. A cserkészszövetség 1948-as betiltása után vette fel az együttes a „Balassa”, illetve később a Balassi nevet. Az együttes nagy lendülettel indult, holott az Evangélikus gimnáziumban akkoriban Rábai Miklós vezetésével működött a Batsányi Táncegyüttes. Rábai Budapestre távozása után azonban az a táncegyüttes megszűnt, és csak a Balassi maradt.

Gécs Jenő az együttes indulásakor nemcsak a szervezőmunkát vállalta, hanem  éjszakánként feleségével varrták az első fellépő ruhákat, kosztümöket. Első jelentősebb szereplés 1949-ben volt a Budapesten megrendezett Világifjúsági Találkozón, ahol Born Miklós: Viharsarki táncok c. koreográfiáját mutatták be. A bemutató eredménye az első külföldi fellépés Ausztriában, a Bécsi Zeneakadémián. Ezt követően szinte majd minden európai országban, de azon túl Algériában, Izraelben és Japánban is turnézott.

Gécs Jenő a táncegyüttes kísérésére az 1960-as években főállású népi zenekart hozott létre, mely ugyancsak fellépéseket vállalt a Viharsarokban, s azon túl is.

1968-tól az újonan alapított Megyei Művelődési Központba került,  a Balassin túl feladata a közhasznú ismeretterjesztésen túl, a házikert szakköri mozgalom elindítása volt.

Az MMK-ban „mentora” volt a fiatal, akkor végzett pályakezdő népművelőknek, akiknek önzetlenül, féltékenység nélkül adta át több évtizedes szakmai tapasztalatait, kapcsolatait. Az újonan jöttek pedig a lelkes, ösztönös népművelőt tisztelték idősebb kollegájukban !

Tagja volt a Magyarországi Szlovákok Országos  Szövetségének, elsősorban a hagyományápolást az anyanyelv megőrzését tekintette kiemelt feladatnak.

Nagy szívfájdalma volt, hogy szerette volna aktívan  megélni, megszervezni együttese alapításának 25. évfordulóját, ezt azonban a bürokratikus tanácsvezetés nem tette lehetővé neki, – 1970-ben nyugállományba helyezték. Enyhe  elégtételként az együttes alapításának emléktábláját 1972-ben,  annak az épületnek a falán helyezték el, amelyben megalakult. Beszédet mondott Rábai Miklós Kossuth-díjas koreográfus és Gécs Jenő alapító.

Nyugdíjasként a békéscsabai Társadalmi Ünnepeket szervező Iroda önkénteseként dolgozott.

Szegeden hunyt el, az Alsóvárosi  temetőben nyugszik az öreg cserkészvezető, népművelő !