Váradi István (1935 – 2013)

Együttesvezető, a gyermek közművelődés jeles személyisége.

Hódmezővásárhelyi gyerekkor után családja a fővárosba költözött, itt tanult, a Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. Művészetek és a gyerekvilág, a közösségi lét iránti érdeklődése vezeti 1957-ben a József Attila Regöscsapat megalakításához. Ez a közösség lesz a központi Úttörőegyüttes magva, melyet 1976-ig vezet (integrálva a Rottenbiller utcai nagy ifjúsági kulturális komplexumba, a KISZ Művészegyüttesébe, de mindvégig őrizve a gyerekcsoportok autonóm karakterét. Munkatársai közül kiemelkedik Vadady Ágnes koreográfus. Éveken át vezette az Úttörővezetı c. lap műsorrovatát, több dalszöveg szerzője. A 80-as években jelentős művészeti szaktábori innovációk részese (pl. ógörög tábor 1983-ban). Dolgozott az Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési Központjában. A Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító tagja volt.1988-ban hozza létre a nemzetközi hírű Garabonciás történelmi társastánc-együttest (Aranyos Ágota és Tarcsa Zoltán, Péter Boglárka együttműködésével), melyet haláláig vezetett. E tevékenységéért elnyerte Ferencváros díszpolgára címet. Több színpadi játék, koreográfia ötletgazdája, kidolgozója, rendezője. Egy ciklusban, a 90-es évek elején társelnöke volt a Gyermekérdekek Magyarországi Fórumának, melynek alapító tagja volt. Komplex művészeti tantervet írt a sporttagozatos iskolák számára.  A Vasvári-diploma kitüntetettje.