Udvaros Károly (1935 – 2013)

Az innovációiról nevezetes martonvásári Beethoven Általános Művelődési Központ alapító vezetője

A Tolna megyei Felsőnyéken születtél, mindig büszke volt szülőfalujára. Az esztergomi tanítóképző után a pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát. Változatos és fordulatokban gazdag pedagógiai pályáját a fülei iskolában kezdte. A következő állomás a baracskai általános iskola volt, innen a székesfehérvári járási művelődési osztályra került gazdasági felügyelőként. 1969-ben nevezték ki a martonvásári általános iskola igazgatójának. Már ekkor felmerült egy új iskola építésének igénye, amely egyúttal kiszolgálná a település kulturális feladatainak ellátását is.

1973-tól a Megyei Művelődési Osztályon dolgozott, a beruházásokért és a fejlesztési tervek végrehajtásáért felelős vezetőként. Az új iskola felépítésében jelentősen segítségére voltak a martonvásári kutatóintézet és az erdőháti kísérleti gazdaság vezetői1978-tól újra a martonvásári általános iskola igazgatója lett.

Az 1970-es évek végén bontakozott ki Magyarországon az ÁMK – mozgalom. Az ÁMK-k: Az Általános Művelődési Központok olyan integrált intézmények voltak, amelyek az észak-európai országok mintáját követve – főleg a vidéki településeken – vállalták fel az oktatási és kulturális feladatok integrált  ellátását az óvodától a felnőtt korig, vagyis bölcsőtől a koporsóig. Magyarországon a minisztérium megbízásával 20 iskola vállalta fel az ÁMK létrehozását. Közöttük volt Martonvásár is. Kemény harcok, heves viták után, kezdeményezésére 1981-ben Martonvásáron is létrejött az Általános Művelődési Központ. Adott volt az új iskola, és egy szakmailag kiválóan képzett tantestület. Egy, közös igazgatás alá tartozó tagintézmények voltak: az óvoda, az általános iskola, a zeneiskola, a könyvtár, a klubház és a  hírneves  Százszorszép néptánc-együttes. (Utóbbi vezetője, Salamonné Erzsike ma is nagy tisztelettel és szeretettel  emlékezik az intézményvezetőre.) Az ÁMK előnyei közé tartozott a közös igazgatáshoz igazodó közös tervezés, a közös célok, valamint anyagi megtakarítást jelentett, hogy a tagintézmények élén igazgatóhelyettesek álltak. A megtakarított vezetői pótlékok és a közös költségvetés révén lehetővé vált, hogy minden évben más és más tagintézmény kapjon lehetőséget fejlesztési terveinek megvalósítására.  A martonvásári ÁMK kiválóan működött, a többi ÁMK vezetői idejártak tapasztalatcserére. Az intézmény kisugárzó hatással volt, nemcsak a községre, hanem a szomszédos településekre, az egész térségre.

1993-ban a képviselő-testület nyugdíjba küldte.  Ugyanebben az évben a képviselő-testület kimondta a martonvásári Általános Művelődési Központ megszűnését. Az integrált intézmény megszűnt.   A megszüntető határozat ellen egyetlen képviselő szavazott, a hűséges kolléga, búcsúztatójának írója Tóth Iván. 2001-ben Martonvásár Kultúrájáért kitüntetést kapott. 2005-ben Martonvásár Díszpolgára lett. és 2011-ben – már súlyos betegen – vehette át az arany diplomát.